magyarorszag.hu
02_tavasz02_nyar03_nyar01_nyar

Településkép

Nyomtatás

MEGHÍVÓ
 
 
Tisztelt Dunaszigeti lakosok!!
 
A 2016. július 23-án hatályba lépett településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében Dunasziget Önkormányzata településképi arculati kézikönyv elkészítését és településképi rendelet megalkotását tűzte ki célul. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg.
A Településképi arculati kézikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben - a településképi követelmények megalapozása érdekében - meg kell határozni a településkaraktert formáló településképi jellemzőket; a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok arculati jellemzőit és értékeit; továbbá tartalma kiterjed a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokra, és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre is.
A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül el és a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával biztosítja a településkép védelmét.
 
A településképi arculati kézikönyv és rendelet készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében – második lépésként – a kidolgozást követően lakossági fórumot tartunk, amelyre ezúton hívjuk meg Önöket.
A fórumon részletesen ismertetjük az előkészített Kézikönyv és a Rendelet főbb tartalmi elemeit.
 
A fórum időpontja: 2017. szeptember 8, péntek. 17 óra
Helyszíne: SZIGET-KÖZ-PONT KÖZÖSSÉGI HÁZ ELŐADÓ TERME
 
Dunasziget, 2017. augusztus 31.
 
 
                                           Tisztelettel:
                                                                        Cseh Benjamin
                                                                          polgármester