magyarorszag.hu
02_tavasz02_nyar03_nyar01_nyar

Pályázati felhívás önkormányzati telkek értékesítésére

2018.11.12. 08:00
Küldés e-mailbenNyomtatásKeresésVissza
Pályázati felhívás önkormányzati telkek értékesítésére


                   

Pályázati felhívás az önkormányzati építési telkek vételére

Eladó Dunaszigeten, doborgazszigeti falurészén, a Családsoron, a Gazfűi Duna partján, zöldövezeti szigettel szemben lévő 0222/39 hrsz-ú 882 m2 területű, a 0222/40 hrsz-ú 1026 m2 területű és a 0222/41 hrsz-ú 786 m2 területű építési telkek. Az ingatlanok területének 25%-a két épülettel, (például két lakóházzal, kétlakásos lakóházzal, kereskedelmi vagy közösségi épülettel) beépíthető.  A telkek előtt murvázott út, közvilágítás, vezetékes víz- és villany, a telken a gáz- és szennyvízcsatornacsatlakozás biztosított. Irányár: 12. 700.000 forint/telek.
 
Eladó Dunaszigeten, doborgazszigeti falurészén, a Családsoron, 0222/38 hrsz-ú, 971 m2 területű építési telek. Az ingatlan területének 25%-a két épülettel (például két lakóházzal, kétlakásos lakóházzal, kereskedelmi vagy közösségi épülettel) beépíthető.  A telek előtt murvázott út, közvilágítás, vezetékes víz- és villany, a telken a gáz- és szennyvízcsatornacsatlakozás biztosított. Irányár: 8.739.000 forint.
Eladó a doborgazszigeti falurészen, a Doborgaz utcában a 831 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 717 m2 területű ingatlan 6.453.000,- forint, míg a 832 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1097 m2 területű ingatlan 8.776.000,- forint irányárért. 10-40% vételárkedvezmény igényelhető a vevő kötelezettségvállalásai alapján.   
Az ingatlanok területe 25%-ban beépíthető például lakóházzal. A telkeken a villany- és gázóra beépítése kialakított, illetve biztosított. A telkek előtti közterületen aszfaltozott út, közvilágítás, vezetékes víz- és szennyvízcsatorna közművek biztosítottak.
 
A telkekre vonatkozó részletes építési szabályokat Dunasziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete többször módosított 4/2014.(II.26.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzata tartalmazza. Lásd: www.dunasziget.hu vagy njt.hu weboldalakon.
 
Dunasziget Község Önkormányzata vagyonáról szóló 21/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete 10.§ (3) bek. a) pontja alapján az üzleti vagyonba tartozó vagyontárgy tulajdonjogát átruházni pályázat kiírásával történő versenyeztetés útján természetes személy  vagy a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott átlátható szervezet részére lehet.
 
A pályázatban megjelölt, az irányárnál magasabb vagy alacsonyabb mértékű vételi ajánlatot is elfogadhat a képviselő-testület!
 
Jelentős, 10-40%-nyi vételárkedvezményt biztosít az önkormányzat, építési telek esetében azoknak a vevőknek, akik dunaszigeti állandó lakosok vagy dunaszigeti állandó lakóhelyet létesítenek, vállalják a telek családi lakóházzal történő beépítését, gyermekeik dunaszigeti köznevelési intézménybe (óvodába és általános iskolába) íratását és lakóházukat 15 évig nem értékesítik.  A vételárkedvezmény lehetőségét a 0222/38-41 hrsz-ú ingatlanokra nem biztosítja az önkormányzat
 
Az önkormányzati ingatlanok értékesítése esetében, amennyiben a vételár eléri el az 5 M Ft-ot,  a Magyar Államot, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14.§ (2) bekezdése alapján, elővásárlási jog illeti meg.
 
A pályázatokat, a pályázó személy nevének, lakcímének (székhelyének és képviselőjének), a pályázott ingatlannak és a vételárnak megjelölésével, fizetési és egyéb feltételek feltüntetésével, Cseh Benjamin Dunasziget Község Polgármestere, 9226 Dunasziget, Sérfenyő út 57. szám alatti címére kérjük benyújtani postai úton.
 
Beadási határidő: folyamatosan a telkek eladásáig.
A borítékra írják rá: telekvételi ajánlat.
 
Érdeklődni lehet: Cseh Benjamin polgármesternél (telefonja: 06/70/6026320), Dr. Papp László aljegyzőnél ügyfélfogadási időben személyesen, a 06/70/6022493-as telefonszámán és e-levélben a jegyzo@dunasziget.t-online.hu postafiók címén.


2019. február 4.
                                                         

                                                               Cseh Benjamin s. k.
                                                                  polgármester