magyarorszag.hu
02_tavasz02_nyar03_nyar01_nyar

Pályázati felhívás önkormányzati telkek értékesítésére 2021.

2021.08.12. 08:00
Küldés e-mailbenNyomtatásKeresésVissza
Pályázati felhívás önkormányzati telkek értékesítésére 2021.

Pályázati felhívás építési telkek vételére


 
Eladó Dunaszigeten, doborgazszigeti falurészén, a Fészek utcában, a Duna parttól mintegy 100 méterre lévő 2104; 2106 hrsz-ú, egyenként 702 m2 területű, valamint a 2110 hrsz.-ú, egyenként 731 m2 területű építési telek. Az ingatlan területének 25%-a két épülettel, (például két lakóházzal, kétlakásos lakóházzal, kereskedelmi vagy közösségi épülettel) beépíthető. A telek előtt a vezetékes víz- és villany, a telken a gáz- és szennyvízcsatornacsatlakozás biztosított.
Irányár: 8.300.000,- Ft/telek.
 
Eladó a doborgazszigeti falurészen, a Doborgaz utcában a 832 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1097 m2 területű ingatlan 8.300.000,- forint irányárért.
Az ingatlanok területe 25%-ban beépíthető például lakóházzal. A telkeken a villany-, ivóvíz-, szennyvíz-, és gázvezeték bekötése biztosított.

A telkekre vonatkozó részletes építési szabályokat Dunasziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete többször módosított 4/2014.(II.26.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzata tartalmazza. Lásd: www.dunasziget.hu vagy njt.hu weboldalakon.
 
Dunasziget Község Önkormányzata vagyonáról szóló 21/2012 (XI.30.) önkormányzati rendelete 10.§ (3) bek. a) pontja alapján az üzleti vagyonba tartozó vagyontárgy tulajdonjogát átruházni pályázat kiírásával történő versenyeztetés útján természetes személy  vagy a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott átlátható szervezet részére lehet.
 
A pályázatban megjelölt, az irányárnál magasabb vagy alacsonyabb mértékű vételi ajánlatot is elfogadhat a képviselő-testület!

Az önkormányzati ingatlanok értékesítése esetében, amennyiben a vételár eléri el az 5 M Ft-ot,  a Magyar Államot, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14.§ (2) bekezdése alapján, elővásárlási jog illeti meg.
 
A pályázatokat, a pályázó személy nevének, lakcímének (székhelyének és képviselőjének), a pályázott ingatlannak és a vételárnak megjelölésével, fizetési és egyéb feltételek feltüntetésével, Cseh Benjamin Dunasziget Község Polgármestere, 9226 Dunasziget, Sérfenyő út 57. szám alatti címére kérjük benyújtani postai úton.
 
Beadási határidő: folyamatosan a telkek eladásáig.
A borítékra írják rá: telekvételi ajánlat.
 
Érdeklődni lehet: Cseh Benjamin polgármesternél (tel.: 06/70/6026320; email: pm@duasziget.t-online.hu), Dr. Szabados Nóra aljegyzőnél ügyfélfogadási időben személyesen, a 06/70/6022493-as telefonszámán és e-levélben a jegyzo@dunasziget.t-online.hu postafiók címén.


2021. augusztus 12.
                                                         

                                                               Cseh Benjamin s. k.
                                                                  polgármester