magyarorszag.hu
02_tavasz02_nyar03_nyar01_nyar

Pályázati felhívás területi védőnő munkakör betöltésére

2019.06.21. 10:15
Küldés e-mailbenNyomtatásKeresésVissza


Dunasziget Község Önkormányzata
                           
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Dunasziget Község Önkormányzata 
védőnői körzete


területi védőnő

munkakör betöltésére.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9226 Dunasziget Dózsa György utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői feladatok ellátásáról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•         Főiskola, védőnői oklevelet szerzett vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél,,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagság igazolása,
•         magyar állampolgárság,
•         büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,
•         egészségügyi alkalmasság.
•         Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Védőnői ellátásban szerzett tapasztalat, - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
•         Stefánia Védőnői Nyilvántartó Rendszer használatának ismerete,
•         „B” kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         részletes szakmai önéletrajz,
•         iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,
•         a pályázó védőnői működési nyilvántartási igazolványának, továbbá a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara által kiállított igazolványának másolata,
•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához,
•         jogszabályban rögzített egészségügyi alkalmasság igazolása,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cseh Benjamin polgármester nyújt, a 06/70/6026320 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•      Postai úton, a pályázatnak a Dunasziget Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9226 Dunasziget, Sérfenyő utca 57.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KHD/1405/2019., valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
•      Személyesen: Cseh Benjamin polgármester, Győr-Moson-Sopron megye, 9226 Dunasziget, Sérfenyő utca 57.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat nyerteséről Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartatja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 25.

A pályázati kiírás további publikálásának helye. ideje:
Önkormányzat honlapja: 2019. június 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 21.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.