magyarorszag.hu
02_tavasz02_nyar03_nyar01_nyar

Egyes kerti kutak fennmaradási engedélyéről

2020.01.31. 10:00
NyomtatásKeresésVissza
Egyes kerti kutak fennmaradási engedélyéről


Egyes kerti kutak fennmaradási engedélyéről
 
A jegyző fennmaradási engedélye kell legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel járó, kizárólag talajvíz vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemelő,
 
- meglévő épület házi ivóvíz vagy a háztartási vízigénye kielégítését szolgáló vízilétesítmény,
 
- házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó meglévő vízilétesítmény,
 
- kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló meglévő vízilétesítmény fennmaradásához,
 
amennyiben az nem gazdasági (őstermelői, családi gazdálkodói, mezőgazdasági vállalkozói) célú vízigény kielégítését szolgálja.
 
Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény hatálybalépését megelőzően, azaz 2018. december 20. előtt, engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó kutat,
 
ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi a jegyzőnél.
 
Az engedély iránti kérelmet írásban kell benyújtani a jegyzőhöz.
 
A kérelemnek tartalmaznia kell
 
- a kérelmező adatait,
 
- a kúthoz tartozó ingatlan helyrajzi számát, közterület nevét, házszámot, helyszínrajzon jelölve a telken a kút pontos helyét (a telek határaitól való távolságait),
 
- a vízhasználat célját: háztartási vízigény vagy házi ívóvízigény.
 
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma
1.    Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.
2.    A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni).
3.    A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi szélesség és hosszúság, vagy EOV).
4.    A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény.
5.    Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye.
6.    A kút műszaki adatai:
6.1.    talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben);
6.2.    csak fúrt kút esetében:
6.2.1.    iránycső anyaga, átmérője, rakathossz,
6.2.2.    csövezet anyaga, átmérője, rakathossz,
6.2.3.    szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, típusa,
6.2.4.    csak ásott kút esetében: kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m).
6.3.    A kút-felsőrész kialakítása (fúrt és vert kút esetében): akna, kútház, kútszekrény, kútsapka.
6.4.    A kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga.
6.5.    csak vert kút esetében a csövezet anyaga, átmérője (mm), a csövezet rakathossza (m-m), a szűrőzött szakasz mélységköze (m-m), a szűrő típusa.
6.6.    A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése.
6.7.    Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.
6.8.    Fúrt kút esetében, ha vízjogi létesítési engedély alapján történt a kivitelezés, a kútr. 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.
6.9.    Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is; fennmaradási vagy létesítési engedéllyel nem rendelkező kút üzemeltetési engedélye iránti kérelem esetében a kútr. 13. §-ban megjelölt szakember: a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet).
 
A kérelem könnyebb benyújtása érdekében űrlapot készítettem, amely a hivatalban papíron vagy községi honlapról letölthető.

Dr. Papp László aljegyző.