magyarorszag.hu
02_tavasz02_nyar03_nyar01_nyar

Általános iskolák első évfolyamra történő beiratkozásának időpontja

2019.03.25. 08:21
Küldés e-mailbenNyomtatásKeresésVissza


 
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
MOSONMAGYARÓVÁRI JÁRÁSI HIVATALA
KÖZLEMÉNY
 
az általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozásról a 2019/2020. tanévre
 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatala a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2019. évben tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontját - az illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével - az alábbiak szerint határozta meg és teszi közzé:
 
2019. április 11. (csütörtök) 8:00-19:00 óra között
2019. április 12. (péntek) 8:00-19:00 óra között.
 
A szülő a 2019. évben tankötelessé váló gyermeket a fenti időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen a - a megyeszékhely szerinti járási hivatal által meghatározott és közzétett - felvételi körzetében lakik.
 
A felvételi kérelemről az iskola igazgatója dönt, amit az EMMI rendelet 83. § (1) és (4) bekezdése szerint köteles. írásban - a tanuló felvételének megtagadása esetén határozati formában - közölni a szülővel.
 
A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő - az Nkt. 37. § (2) bekezdése szerint - a döntés ellen a határozat kézhezvételtől számított 15 napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az iskola fenntartójának címezve, az intézmény vezetőjénél.
 
 
Mosonmagyaróvár, 2019. március 1.
 
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta / járási hivatalvezető
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


K O S Z I S Z Timaffy Endre Általános Iskola, 
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde


Tisztelt Szülők!
 
Ezúton értesítjük Önöket, hogy az első osztályosok beíratása iskolánkban az alábbi időpontokban lesz:
 
2019. április 11-én (csütörtökön)        8 - 19 óráig  és
2019. április 12-én (pénteken)             8 - 19 óráig
 
Kérjük, hozzák magukkal:
 
  • gyermekük születési anyakönyvi kivonatát,
  • a gyermekről az Okmányiroda által kiállított fényképes igazolást a diákigazolványhoz
 
Okmányiroda: Mosonmagyaróvár Város Polgármesteri Hivatala,
Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
Ügyfélfogadás:
Hétfő:         7:00 – 17:00 óra között
Kedd:         8:00 – 16:000 óra között
Szerda:       8:00 - 16:00 óra között
Csütörtök:  8:00 – 18:00 óra között
Péntek:       8:00 – 12:00 óra között
 
  • óvodai szakvéleményt,
  • gyermekük TAJ kártyáját,
  • gyermekük lakcímkártyáját,
  • a beírató szülő személyi igazolványát.
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy abban az esetben is meg kell jelenni a beiratkozáson, ha gyermekük továbbra is az óvodában marad, ill. másik (nem a helyi) iskolában kezdi meg tanulmányait.
 
Dunasziget, 2019. március 22.
 
 
Nagyné Giczi Zsuzsanna                  
Intézményvezető