magyarorszag.hu
02_tavasz02_nyar03_nyar01_nyar

TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00013 pályázat bemutatása

2017.06.20. 09:29
Küldés e-mailbenNyomtatásKeresésVissza
TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00013 pályázat bemutatása
DUNASZIGET BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉSE

PROJEKT BEMUTATÁSA
 
Kedvezményezett neve: DUNASZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt címe: DUNASZIGET BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉSE

Szerződött támogatás összege: 223.912.879 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása: 

Támogatott tevékenységek:

A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.

a) Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna, víztelenítő árkok és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, átépítése, kiépítése (ideértve a szennyezett csapadékvizet tisztító berendezést is).

b) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vápás vízelvezető út építése.
 
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. augusztus 31.

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00013


----------------------------------------------------------------------------------Kivitelezési szakaszához érkezett az árokfelújítási program.
 

A Területfejlesztési Operatív Program (TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00013) keretében megvalósításra tervezett „Település-szintű csapadékvíz elvezető rendszer felújítása” a kivitelezési szakaszhoz érkezett.
A hosszas előkészítő munka még 2015-ben kezdődött, amikor október 1.-én az önkormányzat megbízta Németh Attila tervezőt a település szintű csapadékvíz elvezetési árok rendszer felújítására vonatkozó tanulmányterv, és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével.
A terv még abban az évben decemberben elkészült, és azonnal megkezdtük a pályázati dokumentáció összeállítását, így 2016. április 18.-án az benyújtásra került.
Valamivel több mint egy év várakozás után, 2017. május 9.-én kaptuk a hivatalos értesítést, miszerint a pályázatunk a Győr-Moson- Sopron Megyei Önkormányzati Hivatallal közösen, 223 912 879 Ft támogatást kaphat, amelyből Dunasziget Község Önkormányzata 219 471 879 Ft vissza nem térítendő támogatásra jogosult a település tulajdonában lévő csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítésére és felújítására.
Az örömbe némi „üröm” is keveredett, mert az irányító hatóság egy (!) hónapot adott a támogatási szerződés előkészítésére, ami a pályázat benyújtásának idejétől eltelt egy évben bekövetkezett változások aktualizálását is magába foglalta!
Elkezdődött tehát a lázas előkészítő munka, egyeztetés a Megyei Önkormányzat apparátusával, a Magyar Államkincstárral, és amikor minden a helyére került, 2017. június 6.-án aláírtuk a támogatási szerződést.
A program végrehajtása a tervező kiválasztásával kezdődött. Mivel 37 ingatlant érintve, összesen 9454 fm, - többségében vízjogi létesítési engedélyhez kötött – beavatkozást terveztünk, ezért szükséges volt minden részletre kiterjedő engedélyezési, és kiviteli tervek készítése.
2017. szeptember 22.-én kötöttünk szerződést a győri székhelyű Penta-Kör Mérnökszolgálati Kft.-vel, aki kilenc hónap alapos tervezői munka után szállította a megrendelt terveket.
A Vízjogi Létesítési Engedélyt 2018 július 30.-án vehettük kézhez, ennek birtokában volt lehetőségünk megindítani a közbeszerzési eljárást.
A közbeszerzési eljárás során a STRABAG Általános Építő Kft. mint generál kivitelező került kiválasztásra. A teljes kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződést 2018. november 29.-én került aláírásra, a munkaterület átadása december 20.-án történt meg.
A munkálatok során felújításra kerülnek a meglévő beton árkok a Dózsa György utcában, a Cikola utca, Tündér-tó Vendéglőtől, a Molnár-közig tartó szakaszán, a Sérfenyő utcában, és a Hársfa utcában.
Ezekben az utcákban elbontásra kerülnek a régi beton árok, helyette új árok elemek kerülnek beépítésre.
A felújítás érinteni fogja az árok felőli oldalon található összes kapu és személybejárót.
Ezek szintén elbontásra kerülnek, helyükre új átereszek épülnek, illetve ahol a személy bejáró külön helyezkedik el, ott fedőlap kerül az árok fölé.
A kapubejárók visszaépítése, az eredeti állapotra történő helyreállítással történik.
Két szakaszon, a Dózsa György utcában, a Sérfenyő utcában a járda mellett folyóka kiépítésére kerül sor, illetve szikkasztó kutak kiépítése a járda alatt. Ezen munkálatok nem, vagy csak részben érintik a kapubejárókat. Ahol a járda elbontásra kerül, illetve kapubejárót érint, ott a kivitelezőnek vissza kell állítani az eredeti állapotot.
A település többi utcájában, beleértve az üdülőterületeken található utcákat is a csapadékvíz összegyűjtését, és elszikkasztását szolgáló földárok kiemelésre kerül sor.
A beruházás nem érinti az állami tulajdonban lévő utak mellett elhelyezkedő árkokat.


A fenti munkálatok elvégzésével kapcsolatosan az alábbiakra szeretném felhívni az érintett ingatlantulajdonosok figyelmét, illetve kérem az együttműködést:

  • a kivitelezési munkák vízjogi létesítési engedély alapján kerülnek végrehajtásra, azok műszaki tartalmától eltérni nem lehet.

  • ahol a kapubejárókat elbontják, ott esetenként egy, maximum két napig lesznek kibontva, a közlekedés lehetőségéről részletes tájékoztatást nyújt a kivitelező képviselője a helyszínen.

  • Az árok építések érinthetnek kerékpár támaszokat, dísznövényeket, díszfákat, ezért kérem azokat az ingatlan tulajdonosokat, akik ezeket meg szeretnék óvni, áthelyezésükről, átültetésükről időben gondoskodjanak, mert a kivitelezőnek nem áll módjában ezek szakszerű eltávolítása.

  • a kapubejárók szélesítésére csak indokolt esetben, és külön engedély, illetve megállapodás esetén van lehetőség.

Amennyiben az érintett munkálatokkal kapcsolatban kérdése, észrevétele, panasza van, kérem jelezze a helyszínen a kivitelező képviselője, vagy az önkormányzat bármely képviselője felé.
A kivitelezők nevében is kérem az érintettek türelmét és együttműködését!
Bízom benne, hogy a kivitelezési munkák a lehető legkisebb zavarással és kellemetlenséggel járnak, és a végeredmény mindenki megelégedését szolgálja.Cseh Benjamin
polgármester

 --------------------------------------------------------------------------------

„Dunasziget, Belterületi csapadékvíz rendezés” tárgyú TOP-2.1.3.-15-GM1-2016-00013 azonosító számú projektet érintően a vállalkozó, STRABAG Általános Építő Kft. 2019. április 30-án a kivitelezési munkálatok során 50%-os műszaki készültséget ért el.
Az alábbi munkák készültek el:
• Szél utca földárok, 
• Vízpart utca földárok, 
• Kert utca földárok,
• Fő utca földárok,
• Erdő utca földárok,
• Nagysziget utca földárok,
• Dózsa György utca burkolt szakasz teljes hosszában
• Cikola utca burkolt szakasz kiépítése, előre gyártott elemek elhelyezése, szikkasztó aknák kiépítése teljes hosszban 
• Sérfenyő utca burkolt szakasz kiépítése, előre gyártott elemek elhelyezése, szikkasztó aknák kiépítése Híd utca-Fő utca között
• Hársfa utca földmunka
 ----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
(Képek a galériában)
(Kapcsolódó dokumentumok letöltése)