magyarorszag.hu
02_tavasz02_nyar03_nyar01_nyar

TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00013 pályázat bemutatása

2017.06.20. 09:29
NyomtatásKeresésVissza
TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00013 pályázat bemutatása
DUNASZIGET BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉSE









PROJEKT BEMUTATÁSA
 
Kedvezményezett neve: DUNASZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt címe: DUNASZIGET BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉSE

Szerződött támogatás összege: 223.912.879 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása: 

Támogatott tevékenységek:

A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.

a) Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna, víztelenítő árkok és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, átépítése, kiépítése (ideértve a szennyezett csapadékvizet tisztító berendezést is).

b) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vápás vízelvezető út építése.
 
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. június 29.

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00013


----------------------------------------------------------------------------------



Kivitelezési szakaszához érkezett az árokfelújítási program.
 

A Területfejlesztési Operatív Program (TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00013) keretében megvalósításra tervezett „Település-szintű csapadékvíz elvezető rendszer felújítása” a kivitelezési szakaszhoz érkezett.
A hosszas előkészítő munka még 2015-ben kezdődött, amikor október 1.-én az önkormányzat megbízta Németh Attila tervezőt a település szintű csapadékvíz elvezetési árok rendszer felújítására vonatkozó tanulmányterv, és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével.
A terv még abban az évben decemberben elkészült, és azonnal megkezdtük a pályázati dokumentáció összeállítását, így 2016. április 18.-án az benyújtásra került.
Valamivel több mint egy év várakozás után, 2017. május 9.-én kaptuk a hivatalos értesítést, miszerint a pályázatunk a Győr-Moson- Sopron Megyei Önkormányzati Hivatallal közösen, 223 912 879 Ft támogatást kaphat, amelyből Dunasziget Község Önkormányzata 219 471 879 Ft vissza nem térítendő támogatásra jogosult a település tulajdonában lévő csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítésére és felújítására.
Az örömbe némi „üröm” is keveredett, mert az irányító hatóság egy (!) hónapot adott a támogatási szerződés előkészítésére, ami a pályázat benyújtásának idejétől eltelt egy évben bekövetkezett változások aktualizálását is magába foglalta!
Elkezdődött tehát a lázas előkészítő munka, egyeztetés a Megyei Önkormányzat apparátusával, a Magyar Államkincstárral, és amikor minden a helyére került, 2017. június 6.-án aláírtuk a támogatási szerződést.
A program végrehajtása a tervező kiválasztásával kezdődött. Mivel 37 ingatlant érintve, összesen 9454 fm, - többségében vízjogi létesítési engedélyhez kötött – beavatkozást terveztünk, ezért szükséges volt minden részletre kiterjedő engedélyezési, és kiviteli tervek készítése.
2017. szeptember 22.-én kötöttünk szerződést a győri székhelyű Penta-Kör Mérnökszolgálati Kft.-vel, aki kilenc hónap alapos tervezői munka után szállította a megrendelt terveket.
A Vízjogi Létesítési Engedélyt 2018 július 30.-án vehettük kézhez, ennek birtokában volt lehetőségünk megindítani a közbeszerzési eljárást.
A közbeszerzési eljárás során a STRABAG Általános Építő Kft. mint generál kivitelező került kiválasztásra. A teljes kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződést 2018. november 29.-én került aláírásra, a munkaterület átadása december 20.-án történt meg.
A munkálatok során felújításra kerülnek a meglévő beton árkok a Dózsa György utcában, a Cikola utca, Tündér-tó Vendéglőtől, a Molnár-közig tartó szakaszán, a Sérfenyő utcában, és a Hársfa utcában.
Ezekben az utcákban elbontásra kerülnek a régi beton árok, helyette új árok elemek kerülnek beépítésre.
A felújítás érinteni fogja az árok felőli oldalon található összes kapu és személybejárót.
Ezek szintén elbontásra kerülnek, helyükre új átereszek épülnek, illetve ahol a személy bejáró külön helyezkedik el, ott fedőlap kerül az árok fölé.
A kapubejárók visszaépítése, az eredeti állapotra történő helyreállítással történik.
Két szakaszon, a Dózsa György utcában, a Sérfenyő utcában a járda mellett folyóka kiépítésére kerül sor, illetve szikkasztó kutak kiépítése a járda alatt. Ezen munkálatok nem, vagy csak részben érintik a kapubejárókat. Ahol a járda elbontásra kerül, illetve kapubejárót érint, ott a kivitelezőnek vissza kell állítani az eredeti állapotot.
A település többi utcájában, beleértve az üdülőterületeken található utcákat is a csapadékvíz összegyűjtését, és elszikkasztását szolgáló földárok kiemelésre kerül sor.
A beruházás nem érinti az állami tulajdonban lévő utak mellett elhelyezkedő árkokat.


A fenti munkálatok elvégzésével kapcsolatosan az alábbiakra szeretném felhívni az érintett ingatlantulajdonosok figyelmét, illetve kérem az együttműködést:

  • a kivitelezési munkák vízjogi létesítési engedély alapján kerülnek végrehajtásra, azok műszaki tartalmától eltérni nem lehet.

  • ahol a kapubejárókat elbontják, ott esetenként egy, maximum két napig lesznek kibontva, a közlekedés lehetőségéről részletes tájékoztatást nyújt a kivitelező képviselője a helyszínen.

  • Az árok építések érinthetnek kerékpár támaszokat, dísznövényeket, díszfákat, ezért kérem azokat az ingatlan tulajdonosokat, akik ezeket meg szeretnék óvni, áthelyezésükről, átültetésükről időben gondoskodjanak, mert a kivitelezőnek nem áll módjában ezek szakszerű eltávolítása.

  • a kapubejárók szélesítésére csak indokolt esetben, és külön engedély, illetve megállapodás esetén van lehetőség.

Amennyiben az érintett munkálatokkal kapcsolatban kérdése, észrevétele, panasza van, kérem jelezze a helyszínen a kivitelező képviselője, vagy az önkormányzat bármely képviselője felé.
A kivitelezők nevében is kérem az érintettek türelmét és együttműködését!
Bízom benne, hogy a kivitelezési munkák a lehető legkisebb zavarással és kellemetlenséggel járnak, és a végeredmény mindenki megelégedését szolgálja.



Cseh Benjamin
polgármester

 --------------------------------------------------------------------------------

„Dunasziget, Belterületi csapadékvíz rendezés” tárgyú TOP-2.1.3.-15-GM1-2016-00013 azonosító számú projektet érintően a vállalkozó, STRABAG Általános Építő Kft. 2019. április 30-án a kivitelezési munkálatok során 50%-os műszaki készültséget ért el.
Az alábbi munkák készültek el:
• Szél utca földárok, 
• Vízpart utca földárok, 
• Kert utca földárok,
• Fő utca földárok,
• Erdő utca földárok,
• Nagysziget utca földárok,
• Dózsa György utca burkolt szakasz teljes hosszában
• Cikola utca burkolt szakasz kiépítése, előre gyártott elemek elhelyezése, szikkasztó aknák kiépítése teljes hosszban 
• Sérfenyő utca burkolt szakasz kiépítése, előre gyártott elemek elhelyezése, szikkasztó aknák kiépítése Híd utca-Fő utca között
• Hársfa utca földmunka
 



----------------------------------------------------------------------------------

2019. június 

Helyzetjelentés árokfelújításról.

Bár a májusi rendkívüli esős időjárás nem kedvezett az építő munkásoknak, jó ütemben halad az árokfelújítás a faluban.
A Hír-Sziget februári számában írtam a kivitelezési munkák megkezdéséről és az azt megelőző hosszú adminisztrációs feladatok végrehajtásának sorozatáról.
Mostanra – sok-sok építő munkának köszönhetően – a terveztt munkák jelentős része elkészült, és jelen állás szerint úgy tűnik, hogy kivitelezők tartani tudják a szerződésben vállalt határidőket.
Az eddig elvégzett munkálatoknak köszönhetően teljes hosszban felújításra került a Dózsa György utcában lévő beton árok, és elkészült a Cikola utcában a fedett beton árok. Mindkét utcában kiépültek az úgynevezett „folyóka” szakaszok is, amik azon túl, hogy kevés hely igénnyel oldják meg a csapadékvíz elvezetést, esztétikus megjelenésükkel jelentősen javítják az utcák látványát.
A Duna utcában szintén teljes hosszban „folyóka” építés történt, és örvendetes tény, hogy ezt követően teljes hosszban fel tudtuk újítani az aszfaltburkolatot!
Több utcában szikkasztó árkok kialakítását végeztük, amelyek létjogosultságát jelentősen alátámasztotta a május első heteiben lehulló jelentős csapadékvíz. Érdekes volt megtapasztalni egy-egy utcában, - ahol már kialakításra került az árok, - hogy ott milyen sok csapadékvizet képes tárolni, és elszikkasztani.
Amikor ezek a sorokat írom, éppen a Hársfa utcában található beton árok építése zajlik, és mire az olvasó a kezébe veszi az újságot, már a Szent István-, és a Sérfenyő utca is az építők munkájától lesz forgalmas.
A Szent István utcában teljes hosszban, míg a Sérfenyő utcának egy-egy szakaszán „folyóka” kiépítésére kerül sor. Ezzel egy időben a Sérfenyő utcában lévő beton árok is felújításra kerül, és még ugyanitt felújítjuk az útszelvény széle alatt elhelyezkedő föld alatti elvezető szakaszokat is. A Híd utca csapadékvíz elvezetése az aszfaltburkolat felújítása során részben megvalósult, jelen munkálatok során mindkét irányból a Zátony-Gazfűi Duna ágba történő bevezető, úgynevezett „surrantó” szakaszokat kellett kiépíteni, mostanra már ezek is elkészültek.
Jó hír még, hogy a képviselő-testület – némi költségvetési átcsoportosítással - fedezetet biztosított a Szent István utca felújítására, így ennek köszönhetően a „folyóka” kiépítését követően az utca teljes szélességében, és hosszába új aszfaltburkolatot kaphat!
Véghajrájába fordult tehát a falu egyik legjelentősebb felújítási programja, és ennek kapcsán szeretnék még néhány gondolatot megosztani a kedves olvasóval.
Először is köszönöm minden érintettnek a türelmét, amit az építési munkálatok során tanúsítottak! A falu lakósságának nagyrésze pozitívan vélekedik a változásokat illetően, és bár akad itt-ott egy kis kellemetlenség az építési munkák során, szem előtt tartják a végeredményt, és annak műszaki és esztétikai előnyeit a jövőre nézve.
Vannak azonban néhányan, akik nem értik, - és esetleg nehezményezik – a kivitelezési munkák helyét, módját, idejét, műszaki tartalmát stb. (miért oda, miért olyat, miért nem mást, és miért nem máshol?) nekik szeretnék némi magyarázattal szolgálni…
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés: a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen, 11. pont: vízkárelhárítás.
Először is azt kell látni, hogy a településen a 60-as évek elején kiépített árok rendszer jelentősen amortizálódott, több helyen szinte teljesen eltűnt, beomlott, megrongálódott. A kilencvenes években lefolytatott közmű,- ivóvíz, és csatorna, majd a későbbiekben a gáz, és az informatikai hálózat - kiépítése során elszenvedett károk még tovább fokozták az állagromlást.
Gondolom azzal nem vitatkozik senki, hogy felújítás igénye napjainkra teljesen nyilvánvalóvá vált! Azt is tudjuk, hogy egy ekkora költségigényű munkát, - ismerve a település gazdasági adottságait, és lehetőségeit - önerőből az következő húsz évben nem lehetett volna megvalósítani.
A Területfejlesztési Operatív Program - a sokat emlegetett TOP - egy lehetőséget kínált a probléma valamilyen szintű kezelésére. Ezt a programot nem Dunaszigetnek írták, így nem az összes helyi adottság figyelembevételével készült, és nem nyújt teljes megoldást minden problémára!
Ez egy lehetőség volt a falu számára (számunkra) és el kellett dönteni, hogy élünk-e a lehetőséggel, vagy hagyjuk, és akkor – nem tudni meddig – fennmarad az árkok rossz állapota.
Amennyiben úgy döntünk, - már pedig úgy döntöttünk – hogy megpróbáljuk a rendelkezésre álló lehetőségből a legjobbat kihozni, és ebből a forrásból az árokfelújítást megoldani, akkor tudomásul kell venni a szabályokat.
Ezek a szabályok pedig meghatároztak elsősorban egy keretösszeget, ebből kellet gazdálkodni, és ez alapján lehetett megtervezni, mit akarunk. Meghatározták továbbá azt, hogy adott területre vonatkozóan mennyi csapadékvíz elvezetését kell megoldani, vagy ha úgy tetszik, mennyi vagyoni értéket kell megvédeni a jövőbeni csapadékvíz károktól. Ezek az úgynevezett indikátorok adták meg a mozgási lehetőségeinket. Továbbá megtiltották többek közt a földfelszín alatti elvezető rendszerek kiépítését (itt megjegyzem, hogy véleményem szerint is ez lett volna a legjobb megoldás, de arra háromszor ennyi forrás sem lett volna elég!)
Fontos volt, hogy a meglévő árkokat felújítsuk, ez jelentette számunkra a legfontosabb elvárást, hiszen akár árkok funkcióját nézzük, akár az utcák esztétikai megjelenését, mindenképpen ez volt a fő cél. Azt is látni kell, hogy több utcában, nem volt semmilyen árok! Márpedig ha később útburkolatot akarunk felújítani, vagy építeni, és azt hosszútávon, jó minőségben meg akarjuk tartani, akkor elengedhetetlen a csapadékvíz elvezetése! Azt gondolom ezzel mindenki egyetért!
Több helyen kifogásolták, hogy miért pont az ő ingatlanjuk előtt került kiépítésre az árok, miért nem a másik oldalon? Ezzel kapcsolatban azt kell tudni, hogy az egész építkezés vízjogi létesítési engedélyhez kötött (ezért is tartott hosszabb ideig az adminisztrációs előkészítés). A tervezés során a tervezőnek figyelemmel kellett lenni a már kiépült közművek nyomvonalaira, és azok védőtávolságaira, ennek megfelelően került meghatározásra az árok helye. Ebből adódhat, hogy egy-egy utcaszakaszon ellentmondásosan a magasabb oldalra került az árok, de itt figyelembe vettük azt is, hogy a későbbi burkolat fejújítási munkák elvégzése után realizálódik a helyzet. Egyébként meg a jelenleg kialakított műszaki tartalom nem gátolja, és nem zárja ki egy -esetleges későbbi – burkolt árok, vagy esztétikus folyóka kiépítésének lehetőségét.
Bízom benne, hogy válaszaimmal sikerült eloszlatnom a korábbi kétségeket és a nagy többséggel együtt most már a kétkedők is megértik, hogy az árok építés mindenki javát szolgálja! Annál is inkább, mert aki ebben a munkafolyamatban részt vesz, és dolgozik, az mind – jó szándékkal - egy szebb, és jobb Dunasziget érdekében tevékenykedik!
Befejezésképpen még egyszer köszönöm az érintett ingatlan tulajdonosok türelmét, megértését, és együttműködését! Köszönöm az építőknek a lelkiismeretes – magas szakmai színvonalon elvégzett - munkáját! Mindannyian azon dolgoznak, dolgozunk, hogy falunkat jobbá, szebbé tegyük!

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                       Cseh Benjamin polgármester



2019. július 31-én a kivitelezési munkálatok 100%-os műszaki készültségben voltak.

Az alábbi munkák készültek el:
• Szél utca földárok, 
• Vízpart utca földárok, 
• Kert utca földárok,
• Fő utca földárok,
• Erdő utca földárok,
• Doborgaz utca földárok,
• Nefelejts utca földárok,
• Akácos utca földárok,
• Pipacs utca földárok,
• Nagysziget utca földárok,
• Dózsa György utca burkolt szakasz teljes hosszában
• Cikola utca burkolt szakasz kiépítése, előre gyártott elemek elhelyezése, szikkasztó aknák kiépítése teljes hosszban 
• Sérfenyő utca burkolt szakasz kiépítése, előre gyártott elemek elhelyezése, szikkasztó aknák kiépítése Híd utca-Fő utca között
• Hársfa utca burkolt szakasz kiépítése, előre gyártott elemek elhelyezése, szikkasztó aknák kiépítése teljes hosszban
• Duna utca burkolt szakasz kiépítése, előre gyártott elemek elhelyezése, szikkasztó aknák kiépítése teljes hosszban
• Szent István utca burkolt szakasz kiépítése, előre gyártott elemek elhelyezése, szikkasztó aknák kiépítése teljes hosszban
• Tereprendezés, mobil szivattyú állás 


----------------------------------------------------------------------------------

(Képek a galériában)
(Kapcsolódó dokumentumok letöltése)