magyarorszag.hu
02_tavasz02_nyar03_nyar01_nyar

Magyar Falu Program

2020.09.23. 15:01
Küldés e-mailbenNyomtatásKeresésVissza
Magyar Falu ProgramÚT, HÍD, KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNY ÉPÍTÉSE/FELÚJÍTÁSA - 2021.
MFP-UHK/2021


Projektazonosító: 3280478022

Megnyert támogatás összege: 14.599.492 Ft

Támogatási intenzitása: 100 %
A közlekedési infrastruktúra fejlesztése által az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségét javítjuk, ezen túlmenően a településkép épülését elősegítve jelentősen javul a lakosság életminősége. Ennek megfelelően növekszik a település népességnövelő, népességmegtartó ereje. A beruházás keretében felújítottuk a Kert utca elnevezésű, 194 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú utat. A műszaki tartalom a tervező által megadott műszaki paraméterek alapján hengerelt meleg aszfalt terítésének kivitelezésével valósult meg. Dunasziget település kiterjedt úthálózattal rendelkezik, amelyek burkolatai az elmúlt 30 évben elhasználódtak. Mivel az önkormányzat saját erőből nem tudta teljes mértékben elvégezni a felújításokat, ezért pályázati források bevonását is célul tűztük ki. 
Az utcalakók által nagy forgalomnak kitett meglévő itatásos útburkolat az utóbbi időben elhasználódott és jelentősen leromlott burkolatállapotot mutatott. A pályaszerkezet ezt az igénybevételt már nem bírta, megerősítésre szorult. Folyamatos repedezettség, kátyúsodás, bomlás és süllyedés volt megfigyelhető. Célunk volt tehát, az út teljes felületének felújítása, annak érdekében, hogy a kialakult hibákat egységesen kezelhessük. A meglévő pályafelület előkészítése után az alapréteg elkészítése volt szükséges, amely 10 cm vastagságú M 22 mechanikai rétegből áll. A választott típus pályasszerkezet: A2FZKAA. Az útra 6 cm vastagságú AC 11 kopó N aszfalt kopóréteg került beépítésre.

FELEŐS ÁLLATTARTÁS ELŐSEGÍTÉSE - 2021.
MFP-FAE/2021


Projektazonosító: 3295212334

Megnyert támogatás összege: 930.500 Ft

Támogatási intenzitása: 100 %
A projekt keretében támogatható tevékenységek közül az ivartalanításra és a veszettség elleni védőoltás beadására vonatkozó szolgáltatásokat vettük igénybe Dr. Pák Zoltán állatorvos közreműködése révén.
Dunasziget Község Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a felelős állattartás és a jó gazda szemlélet népszerűsítésére. A településen élő állattartók a legoptimálisabb életkörülményeket és környezetet próbálják biztosítani házi kedvenceik számára, azonban a nem kívánt szaporulat kezelése és az állatok veszettség elleni védőoltása anyagi nehézségeket okozhat. A támogatás felhasználása révén a nem kívánt állatszaporulat csökkent, a veszettség elleni védekezés és az
állattartás alapvető szabályainak terjedése növekedett. Mindemellett a háziállatok egészségi állapota javult, illetve a lehetséges betegségek felmerülésének kockázata csökkent.ORVOSI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE - 2021.
MFP-AEE/2021


Projektazonosító: 3290041953

Megnyert támogatás összege: 1.970.700 Ft

Támogatási intenzitása: 100 %
Dunasziget Község Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít az egészségügyi alapellátások fejlesztésére és hatékonyságának növelésére, a megfelelő eszközállomány biztosítására és korszerűsítésére, illetve a szolgáltatások helyben történő elérhetőségének megkönnyítésére. A településen jelenleg tartós helyettesítéssel történő fogorvosi ellátás vehető igénybe. A fogorvos elsődleges feladata a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése, gondozása; a különböző fogászati szűrővizsgálatok elvégzése; góckutatás, sürgősségi ellátás; illetve fogászati prevenciós munka végzése. Ezen szolgáltatások biztosításához és a lakosság jó egészségügyi állapotának eléréséhez azonban elengedhetetlenül szükséges a megfelelő minőségű, korszerű eszközállomány megléte. A beszerzett fogászati eszközöknek köszönhetően egyre hatékonyabbá válik a betegellátás a helyi lakosság körében. Továbbá az eszközállomány hiányosságainak kezelése hozzájárult a hozzáférésben tapasztalható egyenlőtlenségek csökkenéséhez.
A fejlesztés hatására:
- pótlásra kerültek az eddig hiányzó fogászati eszközök
- gyorsabbá vált a napi fogászati ellátás
- kényelmesebb körülmények között várakozhatnak a betegek


KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ BÉRTÁMOGATÁSA - 2021.
MFP-KEB/2021


Dunasziget Község Önkormányzata célul tűzte ki a helyi közösségi folyamatok kezdeményezését, ezzel is esélyt adva a helyi kultúra és a különböző szabadidős tevékenységek fejlődésének, illetve a helyi közösségek közötti kapcsolat erősödésének. Olyan programok megszervezését és lebonyolítását tervezzük, amely elősegíti a lakosság elvándorlásának visszaszorítását, illetve a különböző korosztályok közötti
távolság mérséklődését. A Dunaszigeti Sziget - Köz - Pont Integrált Közösségi Tér 2014-es megalakulása óta jelen van a helyi kulturális közösségi élet minden színterén, számos rendezvény sikeres lebonyolítása révén. A programok, rendezvények színvonalának, minőségének emelése érdekében bővíteni kívánjuk technikai eszközparkunkat, amely jelenleg egy darab régi típusú hangfalból áll. A kisebb faluszintű rendezvények és háttérprogramjaik, animációs foglalkozások, zenés estek lebonyolítására nem áll módunkban saját elektrotechnikával, hangtechnikával felkészülni. Megújulásunkhoz, jövőbeni terveinkhez elengedhetetlen feltétel, hogy a kor technikai vívmányait, előnyeit kihasználjuk, és ezáltal modernizáljuk,
bővítsük gépparkunkat. A megfelelő technika biztosításához a következő eszközök beszerzését tervezzük: - hangosítás és mikrofonállvány - fényképezőgép - laptop -mobiltelefon - sörpadok és asztalok
Az egész éven át tartó rendezvénysorozat lebonyolításához a költséghatékonyság szempontjából is elengedhetetlen a saját technikai háttér megléte, hiszen a hangosítás bérlésére, a hangtechnikus alkalmazására jelentős összeget kell fordítanunk. A saját eszközpark tehát jelentős mértékben csökkentené önkormányzatunk rendezvényekkel kapcsolatos kiadásait, mely tartalékokat egyéb fejlesztések kivitelezésére fordíthatnánk a jövőben. 


 
TANYA- ÉS FALUGONDNOKI BUSZOK BESZERZÉSE - 2021. - MFP-TFB/2021.Projektazonosító: 3287929444

Megnyert támogatás összege: 14.970.999 Ft

Támogatási intenzitása: 100 %
Dunasziget község 1969-ben több településrész (Sérfenyősziget, Cikolasziget és Doborgazsziget) egyesülésével jött létre. A 400 fő alatti, kieső területen fekvő Doborgazsziget és Nagysziget lakosainak ellátása, segítése érdekében Dunasziget Község Önkormányzata 2014-ben tanyagondnoki szolgálatot hozott létre.A tanyagondnoki szolgálat elsődleges céljai a település belterületein (különösen Doborgazszigeten és Nagyszigetben) élő lakók számára az intézményhiányból eredő hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása; a dunaszigeti rászorult személyek szállítási problémáinak kiküszöbölése; a lakosságot érintő információk összegyűjtésének és továbbításának biztosítása; a szociális alapellátások, a települési funkciók bővítése; illetve a közösség fejlesztése, jobb életminőség biztosítása. A tanyagondnok közreműködik az ellátottak szociális étkeztetésében; háziorvosi rendelésre és egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítást hajt végre; gyógyszereket vált ki; helyi gyermekeket szállít; segítséget nyújt hivatalos ügyek intézésében; valamint részt vesz a helyi rendezvények szervezésében, lebonyolításában.Ezen tevékenységek elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges a megfelelő felszereltségű és a szolgáltatási igényeket teljes körűen kielégítő tanyagondnoki busz megléte. Továbbá önkormányzatunk az idős lakosok, valamint az óvodás- és iskoláskorú gyermekek szállításához maximálisan biztonságos feltételeket szeretne biztosítani.


FALUHÁZAK FELÚJÍTÁSA - 2020. - MFP-FHF/2020.Projektazonosító: 3109920521

Megnyert támogatás összege: 5.694.165 Ft

Támogatási intenzitása: 100 %


Támogatott tevékenységek:
  • homlokzati hőszigetelés és egyéb kiegészítő munkálatok elvégzése, illetve egy rámpa kiépítése

A projekt elsődleges célkitűzése volt, hogy igényes környezetet teremtsünk a lakosság számára a hivatali ügyek intézésére. Jelen támogatás segítséget nyújtott az épület energetikai korszerűsítésének megvalósításához. Ennek köszönhetően csökkenhet a szén-dioxid kibocsátás, illetve a korszerűsítés által vonzóbbá vált a település központi épülete. A működés tekintetében a fejlesztéssel korszerűbbé, gördülékenyebbé vált a szolgáltató funkció, a fenntartási költségek csökkennek, a dolgozók munkakörülményei javultak.


ÉPÍTÉSI TELEK KIALAKÍTÁSA, KÖZMŰVESÍTÉS - MFP-TKK/2020.Projektazonosító: 3113440536

Megnyert támogatás összege: 7.046.000 Ft

Támogatási intenzitása: 100 %


Támogatott tevékenységek:
  • talaj szint feltöltése a 831. és 832. hrsz-ú ingatlanokon
  • ivó- és szennyvíz bevezetése a 831. és 832. hrsz-ú ingatlanokon


A 831. és 832 helyrajzi számú ingatlanok közművesítése és szintfeltöltése kerül megvalósításra a pályázati forrásnak köszönhetően. Dunasziget Község Önkormányzata Gazdasági Programjában elsődleges feladatként került meghatározásra a népesség megtartása, gyarapítása. Kiemelt településfejlesztési feladatként kezeli az építési telkek kialakítását és értékesítését. Növelni szeretnénk a lakosok helyben maradásának mértékét (mérsékelve az elvándorlás folyamatát) és a településre költöző családok számát. A telek értékesítéséből származó bevételek fedezet biztosítanak a település fejlesztéséhez, valamint ezekből további építési telkek kialakítása valósítható meg. Jelen fejlesztések esetében a megvalósítási helyszín kiválasztásánál elsősorban azt vettük figyelembe, hogy a dunaszigeti 831. és 832. helyrajzi számú, a természetben Doborgaz utcában található telkeket, több évvel ezelőtt vásároltuk és kedvezőtlen tulajdonágaik miatt már évek óta próbáljuk sikertelenül értékesíteni. Az érintett ingatlanok az 1407-es számú főútvonal mentén találhatók egy mélyebben fekvő területen, ezért annak érdekében, hogy vonzóbbá tegyük a leendő ingatlanvásárlóknak elengedhetetlennek tartjuk a terület feltöltését, és a közművek bevezetését. Célunk tehát, hogy az értéknövelő beruházások révén a leendő ingatlantulajdonosok igényeit teljes körűen kielégítsük, és ezáltal az ingatlanokat rövid időn belül értékesíteni tudjuk. A két ingatlan értékesítése révén nemcsak a lakosságszám növekedését érnénk el, hanem a korösszetétel tekintetében emelkedne a fiatalabb lakosok aránya.
Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés - MFP-KKE/2020
Projektazonosító:   3086772702

Megnyert támogatás összege: 14.480.895 Ft

Támogatási intenzitása: 100 %

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:                              2020.08.01.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése:                 2021.08.01.

Beszerzésre kerülő eszközök:
  • BAGOD BP 1400 R Mg. pótkocsi
  • TUCHEL L-SK-155 hótolópajzs
  • KIOTI CK4020 C traktor
  • AARDENBURG BETA M 1250 mulcsozó


A Magyar Falu Program keretében, Dunaszigeten is cél, hogy az itt élők igényesek legyenek az őket körülvevő környezetre, büszkék legyenek a falusi életforma nyújtotta adottságokra. A gondozott közterületek látványa egyfajta eszköz a település népességmegtartó, -növelő képességének fejlesztésére. Dunasziget közigazgatási területe közel 3500 ha, a földrajzi elhelyezkedését tekintve meglehetősen szétszórt. Ennek következményeként - a három településrészből adódóan - három temetőt tart fent önkormányzatunk, valamint minden településrészen jelentős zöldfelületekkel rendelkezünk. Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi utak kiterjedt hálózata meghaladja a 7 kilométert. Az eszközbeszerzés elsődleges célja a jelenleg kézi erővel végzett munka hatékonyabbá tétele a magasabb szintű gépesítettség alkalmazásával. A beszerzésre tervezett 38 lóerős traktor első, hátsó hidraulika kimenettel, valamint hátsó lehajtással rendelkezik, amely képessé teszi több munkagép (pótkocsi, hótolólap, sószóró, rézsükasza, stb.) üzemeltetésére. A pótkocsit kisebb szállítási feladatokra (szociális tűzifa házhoz szállítása, zöldterületen keletkezett nyesedék elszállítása) alkalmas. A mulcsozógépet a belterületi utak szegélyeinek gondozására, illetve nagyobb zöldterületek karbantartására kívánjuk használni. Téli időszakban leginkább hóeltakarítási munkálatokat végzünk. Az önkormányzat alapvető célja a helyi népesség és fiatalság helyben tartása. Ennek egyik biztosítéka a rendezett, gondozott, esztétikus falusi környezet. Több korábbi vidékfejlesztési támogatást felhasználtunk a közterületek és parkok kialakítására, felújítására. Új utcákat hoztunk létre kedvezményes áron megszerezhető építési telkek kialakítása érdekében. Jelen eszközbeszerzés illeszkedik a település fejlesztési elképzeléseihez, azáltal, hogy hatékonyan biztosítja a folyamatos karbantartást.


(kapcsolódó dokumentumok letöltése)