Meghívó Képviselő-testületi ülésre - 2023. március 28. (kedd) 16.30 óra
2023.03.24. 09:00


MEGHÍVÓ
 
 
Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését
2023. március 28 -án (kedden) 16 30 órára
összehívom, a Rajkai Közös Hivatal Dunaszigeti Kirendeltségének tanácstermébe.


 
Napirend:
 
  1. Rendeletalkotás a köztéri kamerák üzemeltetésének szabályairól.
Előadó: Dr. Szabados Nóra aljegyző.
  1. Beszámoló a 2022. évi művelődés szervezési és könyvtári tevékenységről.
Előadó: Németné Szalay Herta közösségi animátor, Liszkai Krisztina könyvtáros.
  1. Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat 2022. évi tevékenységéről.
Előadó: Kovácsné Németh Szilvia tanyagondnok.
  1. Együttműködési megállapodás a fogorvosi ügyeleti tevékenységre vonatkozóan.
Előadó: Cseh Benjamin polgármester.
  1. Rendezési terv módosítási eljárással kapcsolatos döntések.
Előadó: Cseh Benjamin polgármester.
  1. Közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó műszaki döntések.
Előadó: Cseh Benjamin polgármester.
  1. Pályázati felhívás a civil szervezetek működésének 2023. évi támogatására vonatkozóan.
Előadó: Cseh Benjamin polgármester.
  1. Az Ötsziget Faluszépítő Egyesület támogatás iránti kérelme
Előadó: Cseh Benjamin polgármester.
 
Dunasziget, 2023. március 23.
 
                                                                                                                              Tisztelettel:
                                                                                                         
                                                                                                                                                         Cseh Benjamin
                                                                                                                                                           polgármester

Forrás : https://dunasziget.hu