TOP_PLUSZ-1.2.3-21 „Belterületi út fejlesztése Dunaszigeten”
2023.02.21. 13:38
TOP_PLUSZ-1.2.3-21 „Belterületi út fejlesztése Dunaszigeten”
Pályázati konstrukció:
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1 Belterületi közutak fejlesztése


Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022- 00019
Projekt címe: Belterületi út fejlesztése Dunaszigeten


Kedvezményezett neve: DUNASZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett címe: 9226 Dunasziget, Sérfenyő utca 57.

Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás: 23 500 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:

A felhívás célja a helyi önkormányzatok jogszabályi kötelezettségéhez kapcsolódóan az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak építése, korszerűsítése, felújítása, közlekedésbiztonsági célú fejlesztése a településközpont vagy a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetősége, a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása, a településközpont tehermentesítése, vagy a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése érdekében.

A felhívás további célja a fejlesztéssel érintett belterületi útszakaszokon a közösségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint az útburkolaton elhelyezhető kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása a fenntartható közlekedési módok fejlesztésének elősegítése érdekében. A felhívás keretében az önkormányzati tulajdonú belterületi gyűjtőutakhoz, kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utakhoz, valamint az országos közúttal közös vagy önkormányzati tulajdonban lévő belterületi csomópontokhoz kapcsolódó fejlesztések támogathatóak. A felhívás a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia alábbi céljával összhangban áll: a gazdaság és a jólét mobilitási feltételeinek biztosítása, a közlekedési mobilitás alakítása az egyéni és a közösségi közlekedés harmonikus fejlődésével.
A projekt specifikus célja: A tervezett út felújítása a település középső falu részén (Sérfenyősziget) található a Zátonyi Dunaág mellett. A Szél utca a lakók forgalmát szolgálja. A forgalom és a várható fejlesztések elengedhetetlenné teszik, hogy a jelenlegi utak szilárd burkolattal kiépüljenek, hiszen csak egy megfelelő infrastruktúra képes ellátni megnövekedett igényeket. A települési forgalom jogos igényének a kielégítése is szükséges a fenntartható fejlődés, és békés egymás mellett élés érdekében. Ennek a helyzetnek a feloldására tesz kísérletet az Önkormányzat, és tesz eleget a lakóközösség kérésének és építi ki szilárd burkolattal az utat.

A fejlesztés hatására bekövetkező hatások:
 a) pormentes közlekedés
b) gyorsabb ügyintézés,
c) idegenforgalom növekedése,
d) mezőgazdasági jellegű szállítás biztonságos,
e) balesetmentes közlekedés,
f) környezet kímélő, kulturált közlekedés.

 Az itt élő emberek már hosszú ideje vártak az útszakasz aszfalt burkolattal való kiépítésére, most pedig a pályázati felhívás során elnyerhető támogatás összegéből végül meg is valósulhat Dunasziget Szél utcai szakasza.
Hrsz.: 235; 234; 249.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2025. 08. 31.Forrás : https://dunasziget.hu