Meghívó a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete, Dunasziget Települési Agrárgazdasági Bizottság Ülésére
2022.11.16. 10:56


Meghívó

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabályának IV. fejezet O) cím 16. pontja alapján a települési agrárgazdasági bizottság ülésének összehívására a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke is jogosult különösen tisztújítás érdekében.

A fenti rendelkezés alapján tisztelettel meghívom Dunasziget Települési Agrárgazdasági Bizottságának
tagjait a Települési Agrárgazdasági Bizottság tisztújító ülésére.

Érintett település(ek):
Dunasziget
 
AZ ÜLÉS IDŐPONTJA:
2022. november 28. 15:00 óra
  
AZ ÜLÉS HELYSZÍNE:
IKSZT Dunasziget, Sérfenyő u. 45., 9226
 
 
Az ülésen az alábbi NAPIRENDI PONTOK kerülnek megtárgyalásra:

1.       Az ülés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása.
2.       Döntés a települési agrárgazdasági bizottság elnökének megválasztásáról.
3.       Döntés a települési agrárgazdasági bizottság – elnökön kívüli – további vezetőségi tagjainak
megválasztásáról.
 
 
Az Alapszabályban foglaltakra figyelemmel, amennyiben az ülés a fent rögzített időpontban a megjelentek számára tekintettel nem határozatképes, az ülés a fenti napirendi pontokkal a megjelölt időpontot követő 15 perc múlva megtartásra kerül, azzal, hogy a megismételt ülés a jelen lévő tagok számára tekintet nélkül határozatképesnek minősül.
 
Az ülésre hozza magával személyi igazolványát, útlevelét vagy 2001. július 1-je után kiadott kártya formátumú vezetői engedélyét, illetve lakcímkártyáját, továbbá amennyiben jogi személy képviseletében jár el, akkor a törvényes képviseleti jogát igazoló dokumentumok másolati példányát  (pl. aláírási címpéldány, cégkivonat) is.
A regisztráció lefolytatása miatt kérem, hogy az ülés időpontja előtt legalább 15 perccel szíveskedjen a helyszínen megjelenni!
 
Megjelenésére feltétlenül számítok!
 

Győr, 2022. november 16.


 
Németh Gergely s.k.

megyei elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Forrás : https://dunasziget.hu