magyarorszag.hu
02_tavasz02_nyar03_nyar01_nyar

A szociális tűzifa igénylésének feltételei

2022.11.14. 09:04
Küldés e-mailbenNyomtatásKeresésVissza


A szociális tűzifa igénylésének feltételei

A Kormány az idei évben is segítséget kíván nyújtani a rászorulók részére, ezért kihirdetésre került a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás. A kiírásra tekintettel benyújtott pályázata alapján Dunasziget Község Önkormányzata 44 erdei köbméter keménylombos tűzifa vissza nem térítendő támogatást nyert 922.020,- forint összegben.

A támogatás folyósításának egyik lényeges feltétele, hogy Önkormányzatnak a Képviselő-testület által alkotott rendeletben kell szabályozni a tűzifa kiutalásának szabályait. E rendelet értelmében kérelemre, egyedi elbírálás alapján természetbeni juttatásként, a rendelkezésre álló készlet erejéig tűzifa támogatást nyújt, azon szociálisan rászoruló személy részére, akinek háztartásában az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-a (85.500,- Ft/hó), egyedülálló személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 335%-a (95.475,- Ft/hó), míg az egyedülálló gyermeket nevelő személy esetében annak 355 %-a (101.175,- Ft/hó).

A fent leírt feltételeknek megfelelő kérelmezők közül előnyt élvez az, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, valamint az egyedülálló 80 év feletti személy.

Ingatlanonként egy háztartás részesülhet támogatásban és háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor. Nem részesülhet támogatásban, aki a lakóingatlan fűtését fatüzeléssel megoldani nem tudja.

A támogatás iránti kérelmet 2023. január 15. napjáig lehet benyújtani az Önkormányzathoz, melyhez csatolni kell a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelmét igazoló dokumentumot. A beérkezett kérelmek alapján a Képviselő-testület a rendelkezésre álló készlet erejéig, legkésőbb 2023. január 31. napjáig dönt a támogatás odaítéléséről.

A Képviselő-testület a beérkezett kérelmek mennyisége alapján állapítja meg, hogy egy-egy kérelmező (a meghatározott felső határig terjedően) mennyi tűzifát kaphat.
 

Dunasziget Község Önkormányzata