Tájékoztató földgáz szolgáltatásra vonatkozóan
2022.09.14. 14:50TÁJÉKOZTATÓ
 
 
Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet 2022. szeptember 10. napjától hatályos 7/A. §-a megteremtette annak lehetőségét, hogy a többgenerációs családi házban élő családok is rezsicsökkentett áron kapjanak gázt. A kedvezményt azok a családok is igénybe vehetik, akik olyan ikerházban, osztatlan közös tulajdonú (társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő) ingatlanban élnek, ahol legalább 2, legfeljebb 4 egymástól elkülönülő (azaz önálló) lakás rendeltetési egység található, de közös gázórával rendelkezik. Ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe a kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a jegyző által kiadott hatósági bizonyítvány szükséges.
 
A hatósági bizonyítvány csak földgáz szolgáltatás vonatkozásában adható ki, helyszíni szemle nyomán, kiadását követően pedig a lakossági fogyasztónak kell az egyetemes szolgáltatóhoz benyújtania.
 
Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan rendeltetési egységeinek száma nem egyezik a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi. Ha a hatósági ellenőrzés azzal az eredménnyel zárul, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget, akkor a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron számolják el.
Forrás : https://dunasziget.hu