Pályázati felhívás önkormányzati telkek értékesítésére - 526 hrsz
2022.09.19. 12:03


Pályázati felhívás önkormányzati telkek értékesítésére.
 
 
 
Dunasziget Község Önkormányzata pályázat útján értékesíti a tulajdonát képező alábbi ingatlanát:
 
 
Helye:                         Doborgaz utca 526 hrsz.
Mérete:                       2319 m2
Tulajdonhányad:         1/1
Megnevezés:               kivett beépítetlen terület
Ingatlan alakja:           keskeny-hosszú téglalap (8m*280m)
Irányár:                       6.000 Ft/m2 + ÁFA.
Besorolása:                 falusias lakó 2 övezet
 
A vételi ajánlat nem tartalmazhat az irányárnál alacsonyabb árat.
Vételi ajánlatot Dunasziget Község Önkormányzatához lehet benyújtani postai, vagy elektronikus úton, Cseh Benjamin polgármesternek címezve a fenti elérhetőségekre.
A vételi ajánlatban kérjük feltűntetni az ajánlattevő személy(ek) nevét, lakcímét, (jogi személy esetében cégkivonat, aláírási címpéldány csatolásával), elérhetőségeit, és a vételárat.
 
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület dönt.
 
 

Dunasziget, 2022. szeptember 19.
 
 
                                                                                           Cseh Benjamin polgármester

Forrás : https://dunasziget.hu