magyarorszag.hu
02_tavasz02_nyar03_nyar01_nyar

SKHU/WETA/1901/4.1/312 - Jakab című pályázat

2021.05.19. 10:23
Küldés e-mailbenNyomtatásKeresésVissza
SKHU/WETA/1901/4.1/312 - Jakab című pályázat
Vezető kedvezményezett: Obec Vojka nad Dunajom
Kedvezményzett: Dunasziget Község Önkormányzata

Projekt címe: Dunai testvérfaluk
Rövid cím: Jakab

Támogatás összege: 17.640,22,- Euro

Támogatás mértéke: 85 %


A projekt kezdete: 2021. február 1.
A projekt befejezése: 2021. augusztus 31.

A projekt azonosítószáma: SKHU/WETA/1901/4.1/312

A projekt rövid leírása:

Vajka község lakosai évszázadokon keresztül művelték a Duna ágrendszerében található földjeiket, legelőiket és erdőiket. Ennek részeként a folyó jobb partján, a Szigetközben nyári szállást alakítottak ki. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után a szigetközi rész Cikolasziget néven önálló magyaroszági faluként létezett tovább, napjainban pedig része Dunasziget községnek. A projekt rövid címének választott Jakab egykoron Vajka híres szigete volt, amely napjainkban Dunasziget szigorúan védett természetvédelmi területe. Az évszázados együttélés az emberi kapcsolatokban tovább él,  a folyó két partján található községeket szoros rokoni, baráti kapcsolatok fűzik össze. Ezeket igyekszik testvértelepülési együttműködés keretében fenntartani és továbbfejleszteni a két falu vezetősége. Ilyen lehetőség a kulturális együttműködés, a közös bemutatkozás, fellépés lehetőségeinek megteremtése. A másik fontos téma a közös hagyományok továbbörökítése a fiatalok felé, az egymás megismerésének biztosítása. A projekt keretében helyi fesztiválokat szerveznek a partnerközségek kulturális szervezeteinek bemutatkozására és a fiatalok számára szerveznek kölcsönösen ismerkedési lehetőséget. 

The local inhabitants of village Vojka nad Dunajom have cultivated their fields, pastures and forests in the Danube branch system for ages. As part of it, they have established summer huts, camps on the right side of the Danube, in today´s Szigetkoz region. After the fall of the Austrian-Hungarian Empire, the summer settlement in Szigetkoz went on as
an individual village by the name "Cikolasziget", today part of Hungarian village Dunasziget. "Jakab" - the chosen acronym of the project was once a famous island of Vojka village and today it is a strictly protected special conservation area of Dunasziget. The soul of the centuries-long coexistence still exists between the communities on both sides of the Danube, which are tied together by close family links or friendships. The municipalities of both villages are working to keep these ties alive in the framework of twinning activities. An opportunity for twinning is cultural cooperation, common presentation and creating possibilities for stage performance. Another way is keeping the common heritage alive and transfer them to younger generations by learning each other´s ways. In the framework of the project local festivals will be organized to present the cultural organizations of the twin villages as well as to create possibilities for the younger generation for getting to know each other.

Obyvatelia obce Vojka nad Dunajom stáročia obhospodarovali svoje role, pasienky a lesy nachídzajúcich sa medzi ramenami Dunaja. Obec leží na pravom brehu Dunaja, avšak časom aj na pravom brehu vybudovali letné sídla. Po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie pravobrežná časť sa osamostatnila pod názvom Cikolasziget a teraz je súčasťou obce Dunasziget. Jakab – krátky názov projektu je historicky známy vojkanský ostrov Dunaja, ktorý je teraz chráneným územím Dunaszigetu. Stáročné spolunažívanie pretrváva v rodinných a priateľských vzťahoch. Napomáha tomu aj spoločné úsilie dvoch samospráv v rámci partnerskej spolupráce. Možnosťou je kultúrna spolupráca, spoločné vystúpenia, ale aj prenesenie týchto tradícií do radov mládeže. V rámci projektu organizujú miestne festivaly na prezentáciu kultúrnej ponuky partnerských obcí a vzájomné návštevy mladých.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Jelen weboldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.