VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázat
2021.04.01. 10:41
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázat
Dunasziget külterületi helyi közutak fejlesztése és
az utak kezelését biztosító gépek beszerzése


A tervezett utak Győr-Moson-Sopron Megyében találhatóak az önkormányzat közigazgatási területén Dunasziget határában ( részletesen az átnézeti helyszínrajzon látható). Ennek megfelelően az utak felújításánál a környezeti tényezőkre, és a természetbe való illeszkedésre nagyobb gondot fordítottunk, mint egyébként.
Felújítandó utak:
- Sipos út - 0121 közút
- Burján út - 0126 saját használatú út és 0134/12 kivett út
- Kányási út - 0144 saját használatú út
- Sragner út - 0146 saját használatú út

Az utak szerkezetének megerősítését kívánja az önkormányzat elérni az alábbi rétegrend megvalósításával:
- 20 cm vtg stabilizációs burkolat (M 56 kiékelve m 22 anyaggal, ezzel biztosítva a folytonos szemeloszlást)
- 20 cm vtg homokos kavics
- meglévő földmű profilhelyesen tömörítve

Ezen kívül az utak karbantartásához szükséges gépet kívánunk beszerezni.

A felújítandó utak már meglévő kavicsos- földes burkolattal rendelkeznek, kivéve a 0134/12, és 0121 szakasza.. Az utak gyakorlatilag a mezőgazdasági járművek forgalmát, és az erdészeti forgalmat bonyolítják le. A tervezett utak fenntartására az utóbbi időben kevesebb forrás jutott, ezért azok állaga leromlott. Vannak olyan szakaszok ahol a meglévő földes út gyakorlatilag csak erőgéppel járható, ezért ezeknek az utaknak a felújítása elengedhetetlenné vált annak érdekében, hogy a környező területek fejlesztése és a későbbi fenntartása lehetséges legyen. Az utakon csak egy állagjavító beavatkozás kerül megtervezésre, ami nagyrészt a teljesen tönkrement szakaszok lokális javításából, kavicsolásból, és erre történő mechanikai alap építéséből áll.

Természetesen az elvégzendő munkák között szerepel a magas padkák lenyesése, és ahol nagyon feltöltődött a vízelvezető árok, ott annak tisztítása is szükségessé vált, illetve új kiépítése. a tervezett utak keresztmetszeti méretei:
- burkolatszélesség: 3m
- koronaszélesség: 4 m
- padkaszélesség: 0,5-0,5 m
- oldalesés: 3%
- padkaesés: 5%
- vízelvezetés: szikkasztó földárok a mély oldalon

Keresztmetszeti kialakítás. A kialakításnál a mértékadó forgalom meghatározása és a terhelés megállapítása a legfontosabb. mértékadó éves forgalom nagysága: MNF = 292 Egységjármű/nap Tehát egy forgalmi sáv elégséges. Tervezési forgalom számítása: TF=9338 db< 10000 db, ezért Tervezési Osztály: A1 A keresztmetszeti méretek tervezésénél a meglévő helyi adottságok figyelembe vétele mellett a szabványban előírt szélesség került kiválasztásra, a megrendelő anyagi erőforrásainak figyelembe vétele mellett minimalizálva azokat a megvalósíthatóság, és a használhatóság függvényében. Az építhetőség és az osztályba sorolhatóság alapján az utak egységes keresztmetszettel készülnének felújításra.

A lehulló csapadékvizet a burkolat hossz, és keresztirányú esése vezeti el. A burkolat hossz-esése minimális, így a vizeket a burkolat 3%-os esése vezeti le. A burkolatról lefolyó csapadékvizeket a padka vezeti tovább 5%-os oldaleséssel a befogadó felé. A vizek a szikkasztó árok rendszerbe kerülnek bevezetésre, ahol az nincs, ott elszikkasztásra kerülnek a mezőgazdasági területeken. Ahol az árkok nem megfelelőek, és feltöltődtek ott ki kell szedni azokat, illetve meg kell tisztítani.

Összes felújítandó úthossz: 5 564 m
Forrás : https://dunasziget.hu