magyarorszag.hu
02_tavasz02_nyar03_nyar01_nyar

Hirdetmény Dunasziget község településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosításáról

2021.05.13. 07:30
Küldés e-mailbenNyomtatásKeresésVissza


Dunasziget község településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzata módosul az alábbiak szerint:
 
1. Kölesverem, 1280/3-11, 1241/1-3; 1242; 1243; 1244/2; 1246 hrsz.-ú területek falusias (Lf1) lakóterületbe sorolása a korábban elkészült telepítési tanulmányterv szerint (mezőgazdasági területből)
2. Szent István utca, 1158/1 hrsz-ú telek falusias lakóterületbe (Lf2) sorolása (véderdő területből)
3. Szent István utca, 1159/1 hrsz-ú telek falusias lakóterületbe (Lf2) sorolása (általános mezőgazdasági területből)
4. Cikola utca, 1192/1, 1192/4, 1192/9 és 1192/10 hrsz-ú telkek különleges beépítésre nem szánt terület lakó gazdálkodó övezetébe sorolása (általános mezőgazdasági területből)
5. Nagysziget utca, 0120/6 hrsz-ú telek falusias lakóterületbe sorolása (általános mezőgazdasági területből). A módosítási pont kapcsán a Nagysziget utca beépíthetőségének vizsgálata.
6. Temető utca, 313 hrsz-ú telek beépíthetőségének lehetővé tétele. Parkolónak kijelölt terület módosítása, az érintett utca szakasz Lf1 övezetbe vonása.
7. Dózsa György utca, 1109/2 hrsz-ú telek vonatkozásában az övezetre vonatkozó, kialakítható legkisebb telekterület csökkentése annak érdekében, hogy a 1109/2 hrsz-ú telek megosztható legyen.
8. 938/1. hrsz-ú telek vonatkozásában, a különleges, beépítésre nem szánt lakó-gazdasági övezetben a legnagyobb beépíthetőség növelése 10 %-ra.
9. Doborgaz utca 405/2 hrsz.-ú ingatlant befoglaló övezet épületmagasság módosítása.
10. Üh1 és Üh2 övezetekben a szintterület mutatók módosítása annak érdekében, hogy az épületek tetőtere beépíthető legyen.
11. Saroktelkek építési helyének jelölése a szabályozási terven, ahol ez szükséges.
12. HÉSZ 37.§ 11. bekezdés és 38.§ 11. bekezdés módosítása annak érdekében, hogy gépkocsi tároló önálló épületben is elhelyezhető legyen.
13. HÉSZ 38.§ 8. bekezdés módosítása, aszerint, hogy a „két épület korlátozás” csak a főépületekre vonatkozzon.
14. Az 1-13 módosítási pontokkal összefüggésben a biológiai aktivitásérték pótlására zöld vagy erdő terület kijelölése Dunasziget község közigazgatási területén.