magyarorszag.hu
02_tavasz02_nyar03_nyar01_nyar

Tájékoztatás a gépjárműadóval kapcsolatos 2021. 01. 01. Napjától hatályos változásokról

2021.01.13. 11:44
Küldés e-mailbenNyomtatásKeresésVissza


TÁJÉKOZTATÁS
A GÉPJÁRMŰADÓVAL KAPCSOLATOS 2021. 01. 01. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL
 
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény alapján 2021. január 01. napjától a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az állami adóhatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el az önkormányzati adóhatóságok helyett.
 
A NAV minden gépjármű- üzembentartó (tulajdonos) részére határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és azon gépjárműadó-bevételi bankszámla számáról, ahová az adófizetést teljesíteni kell. A gépjárműadó első részletét 2021. április 15. napjáig kell megfizetni a NAV felé az általa megjelölt bankszámlaszámra.
 
Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15. napjáig adatot szolgáltat a NAV számára, a gépjáműadókról szóló 1991. évi LXXXII. törvény  5. § szerint, nála 2020. december 31-ig nyilvántartott adómentes gépjárművek forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójnak, tuladonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelnetést nem kell tenniük. A 2021. január 01-jét követő új mentességekről vagy adókedvezményekről azonban az adózók bejelentése alapján dönt az állami adóhatóság, ha a mentességre jogosultság ténye nem állapítható meg.
 
A 2021. január 01-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben továbbra is az önkormányzati adóhatóság illetékes, tehát a 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is Dunasziget Község Önkormányzat 59500124-11093747-00000000 számlájára kell megfizetni.
 
Így az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás vagy a forgalomból való kivonás kezdeményezésének lehetőségével, ha az adótartozás az 1 évi adótételt meghaladja, feltéve, hogy a kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett. Az állami adóhatóság a 2021. évtől keletkező 1 évi gépjármű-adótartozás esetén kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását.
 
Dunasziget, 2021. január 13.
 
dr. Zámbó Tibor jegyző megbízásából
 
 
dr. Szabados Nóra s.k.
aljegyző