magyarorszag.hu
02_tavasz02_nyar03_nyar01_nyar

Az avar és kerti hulladékok égetésének szabályai 2021. január 01-től

2020.12.09. 11:17
Küldés e-mailbenNyomtatásKeresésVissza


Az avar és kerti hulladékok égetésének szabályai
 
2021. január 01-től jelentősen megváltoznak az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó rendelkezések.
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja 2021. január 1-től hatályát veszti, ezáltal a települési önkormányzatok helyi rendeletben sem adhatnak lehetőséget avar és kerti hulladék égetésére.
A változás értelmében a lakosság mellett, az önkormányzatoknak sincs lehetősége az avar és kerti hulladék égetéssel történő megsemmisítésére, így nem áll módjában fogadni a lakossági kerti hulladékokat sem.
Erre tekintettel az érvényben lévő helyi szabályozás úgy alakul, hogy Dunasziget Község Képviselő-testületének az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló 1/2016. (III.2.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésre kerül.
 
A fenti jogszabályi rendelkezések megszegőivel szemben az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet alapján 10.000,- forinttól 3.000.000,- forintig terjedő összegű tűzvédelmi bírságot szabhat ki.
Dunasziget Község Önkormányzata 2020. január 01. napját követően is tervezi a lakosság további kiszolgálását az avar és növényi hulladék kezelésére vonatkozóan, ám erre a feladatkörre jelenleg nem rendelkezik semmilyen működési engedéllyel. Szükséges kidolgozni a lágy szárú növények komposztálásának technológiáját, illetve a fás szárú növényi részek kezelésének technológiáját, illetve annak hasznosítási módjait.  A
helyi szabályozás kidolgozását követően, az új szabályokról, eljárás módjáról szintén tájékoztatjuk Önöket.
Addig azonban, amíg ezek az új eljárások nincsenek kidolgozva, és engedélyeztetve, az önkormányzat ideiglenes zöldhulladék lerakó helyén csak a település közterületein képződött zöldhulladékot van módunkban tárolni.
Kérek minden tisztelt ingatlan tulajdonost, hogy teremtse meg a saját telken történő komposztálás lehetőségét, és az udvarban, kertben keletkezett fás szárú növények aprítással, illetve - valamilyen tüzelőberendezésben, (kazán, kályha, kemence, kandalló) égetéssel, szabályozott módon történő - megsemmisítését.
 
Dr. Szabados Nóra
aljegyző