magyarorszag.hu
02_tavasz02_nyar03_nyar01_nyar

Tájékoztatás egyes kerti kutak fennmaradási engedélyéről

2020.12.07. 14:41
Küldés e-mailbenNyomtatásKeresésVissza
Egyes kerti kutak fennmaradási engedélyéről
 
Kutak fennmaradásához szükséges engedély kiadása abban az esetben tartozik jegyzői hatáskörbe, amennyiben az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
 
  1. a kút nem kijelölt hidrogeológiai védőidomon vagy védőterületen található
  2. a kút nem érinthet karszt- vagy rétegvizet;
  3. a kút 500 m3/év vízigénybevétel alatti;
  4. a kút épülettel rendelkező vagy beépítetlen ingatlanon van;
  5. a kérelmező magánszemély;
  6. a vízkivétel házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, továbbá;
  7. a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.
 
Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül, az engedélyezési eljárás lefolytatása és az engedély kiadása a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság, az illetékességgel rendelkező Katasztrófavédelmi Igazgatóság feladata.
 
 A kutak felmérése, a feltételek meglétének vizsgálata csak törvényben előírt jogosultsággal és szakmai képesítéssel végezhető, melynek költségei a kérelmezőt terhelik. Illeték- és díjfizetési kötelezettség azonban nem merül fel a felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása során.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezései értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási, avagy megszüntetési engedélyezési eljárást 2023. december 31. napjáig kérelmezi.
 
A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező adatait, a kúthoz tartozó ingatlan helyrajzi számát, közterület nevét, házszámot, helyszínrajzon jelölve a telken a kút pontos helyét (a telek határaitól való távolságait), a vízhasználat célját (háztartási vízigény vagy házi ívóvízigény).
 
Dunasziget, 2020. december 07.
 
 
Dr. Szabados Nóra
aljegyző