Tájékoztatás - Óvodai és bölcsődei felügyelet
2020.04.30. 08:51


TÁJÉKOZTATÁS

Hivatkozva Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendeletére tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel kapcsolatban elrendelt rendkívüli szünet idejére a  polgármester köteles megszervezni a  bölcsődés és óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletét (a továbbiakban: ügyelet).
Az  ügyeletet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) munkavégzés vagy más ok miatt ezt igényli.
Az ügyelet iránti igény benyújtása az alábbi elérhetőségeken tehető meg:
Elektronikus úton: koszisztimaffy@gmail.com
                              tunderkertovoda@freemail.hu
 
Telefonon: +36-20/328 5151
                  +36-30/3964169
 
A szülő köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a szülő ügyelet iránti kérelmét – a járványügyi védő intézkedések miatt lecsökkentett férőhelyek száma miatt - megfelelő indokolással kell ellátni, és a kérelmezett ügyelet indokoltságáról az előadott indokok alapján az igazgató javaslata alapján, a polgármester saját mérlegelési jogkörében dönt.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.
 
                                                           Tisztelettel:
                                                                                 Cseh Benjamin s.k.
                                                                                     polgármester


Forrás : https://dunasziget.hu