Tájékoztató - Szociális segítségnyújtás
2020.03.24. 14:20


Tisztelt Dunaszigeti Lakosok!
 
Tájékoztatásunknak megfelelően azon személyek, akik idős koruk és /vagy egészségi állapotuk miatt önként vállalják a házi karanténba vonulást, és nincs a településen hozzátartozójuk, aki az ellátásáról gondoskodni tudna, a helyi önkormányzat ez idő alatt létfenntartáshoz szükséges ellátást biztosítja.
 
A szociális segítségnyújtás kizárólag a legalapvetőbb személyes szükségletek kielégítését (napi létfenntartáshoz szükséges bevásárlás, gyógyszeríratás, gyógyszerkiváltás, helyi hivatalos és postai ügyintézés) tartalmazza.
 
A szolgáltatás igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése szükséges, amely elérhető a honlapunkon www.dunasziget.hu, facebook elérhetőségünkön és kitölthető az első kapcsolat felvételekor. A bevásárlás, gyógyszerkiváltás az ellátott költségére, előzetesen átadott készpénz utólagos elszámolásával történik.
A kitöltött nyilatkozatot az első alkalommal munkatársunknak aláírva át kell adni!
 
Az ellátás igénylését egy munkanappal korábban 8.00 és 12.00 óra között jelezze Kovácsné Németh Szilvia tanyagondnoknál a 06 30/ 2002149-es telefonszámon!
 
Az érintetteket tájékoztatom még, hogy amennyiben a kért cikk a településünkön nem szerezhető be, akkor az igénylést nem tudjuk teljesíteni, továbbá a kiszállításokat a bejelentést követő napon 14.00 óráig végezzük.
 
 
Dunasziget, 2020. 03. 23.
 
                                                                                               Cseh Benjamin sk.
                                                                                                  polgármester


Forrás : https://dunasziget.hu