Tájékoztató az ügysegédekről
2018.04.24. 14:43
Tájékoztató az ügysegédekről


Tájékoztató a GYMSMKH járási hivatalai által működtetett ügysegédi szolgálatról
 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal járási hivatalai az ügysegédi rendszer keretében az adott járás közigazgatási területéhez tartozó településein kihelyezett ügyfélfogadást tartanak.
 
A települési ügysegédi rendszer célja, hogy az ügysegéd személyén keresztül – egyfajta „mini-kormányablakként” – valamennyi állampolgár számára lakóhelyéhez közel biztosított legyen az államigazgatási hatósági ügyekhez és szolgáltatásokhoz való egyszerű és akadálymentes hozzáférés, elkerülhetővé téve így az esetlegesen utazásra és várakozásra fordított időt, energiát.
 
Az ügysegédek képzett állami tisztviselők, akik kellő szakmai ismerettel és gyakorlattal rendelkeznek ahhoz, hogy színvonalas segítséget nyújtsanak a hozzájuk forduló állampolgároknak. Munkájukat széleskörű informatikai hálózat és háttérszoftver, mobiltelefonos elérhetőség támogatja, mely segíti a gyors és hatékony ügyintézést, a megbízható és azonnali információszolgáltatást.
 
Általánosságban a települési ügysegéd az ügyfelek lakóhelyéhez közeli ügyfélfogadás során segít elsősorban a járási hivatal (beleértve a kormányablakot) és a megyei kormányhivatal hatáskörébe tartozó, másodsorban egyéb államigazgatási hatósági ügyek elektronikus vagy papír alapú intézésében: közreműködik a hatósági eljárás megindításában, eljárási cselekmények lebonyolításában, széleskörű tájékoztatást nyújt és formanyomtatványokat biztosít, valamint gondoskodik azok továbbításáról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez.
 
Az ügysegédi szolgálat feladatát a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet alapján végzi.
 
Az ügysegédi által leggyakrabban – nem kizárólagosan – intézett ügyek köre:

 
Az ügysegédi szolgálat ügyfélfogadási időpontjai valamennyi településen a helyben szokásos módon kerültek közzétételre, a www.kormanyhivatal.hu honlapon megtalálhatóak, továbbá a kormányzati telefonos ügyfélszolgálattól lekérdezhetőek.
 
Az ügysegéd minden páros hét szerdáján, délelőtt 9-10 óráig elérhető a Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszigeti Kirendeltségén.

Forrás : https://dunasziget.hu