TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00013 pályázat bemutatása
2017.06.20. 09:29
TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00013 pályázat bemutatása
DUNASZIGET BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉSE

PROJEKT BEMUTATÁSA
 
Kedvezményezett neve: DUNASZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt címe: DUNASZIGET BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉSE

Szerződött támogatás összege: 223.912.879 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása: 

Támogatott tevékenységek:

A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.

a) Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna, víztelenítő árkok és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, átépítése, kiépítése (ideértve a szennyezett csapadékvizet tisztító berendezést is).

b) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vápás vízelvezető út építése.
 
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. május 1.

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00013


(Kapcsolódó dokumentumok letöltése)Forrás : https://dunasziget.hu