"Érték-Rend" Dunaszigeti Községüzemeltető Kft.
Kedves Honlap-látogató!
 
Tisztelettel köszöntöm az „Érték- Rend” Dunaszigeti Községüzemeltető Kft. oldalán!


Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

A Községüzemeltető Kft. által végzett zöldhulladék begyűjtése az üdülő területről a korábbi évektől eltérően csak a fű, és lágyszárú növények maradványaira, azaz komposztálható szerves hulladékra terjed ki. A fásszárú növényi hulladék feldolgozására továbbiakban nincs lehetőségünk, ugyanis a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja 2021. január 1-től hatályát veszti, ezáltal a települési önkormányzatok helyi rendeletben sem adhatnak lehetőséget avar és kerti hulladék égetésére.

A változás értelmében a lakosság mellett, az önkormányzatoknak sincs lehetősége az avar és kerti hulladék égetéssel történő megsemmisítésére, így nem áll módjában gyűjteni, tárolni és befogadni az ilyen jellegű lakossági kerti hulladékokat sem.
Javaslom minden tisztelt Ingatlantulajdonosnak, hogy teremtse meg a saját telken történő komposztálás lehetőségét! A Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Kft. Mosonmagyaróvári Hulladékudvar telephelyén ingyenesen biztosít háztartási komposztáláshoz szükséges edényt azoknak, akik, rendelkeznek hulladékszállítási szerződéssel.  Kérem továbbá, hogy ingatlanon keletkező fás szárú növények aprítással, illetve valamilyen tüzelőberendezésben, (kazán, kályha, kemence, kandalló) égetéssel, szabályozott módon történő megsemmisítését.

Dunasziget Község Önkormányzata továbbra is tervezi a közigazgatási területén található ingatlanokon képződött fásszárú növényi hulladék kezelését, ám erre vonatkozóan szükséges a megfelelő technológiát kidolgozni, és az infrastruktúrát megteremteni.
Amennyiben ezek rendelkezésre állnak, az új szabályokról, eljárás módjáról szintén tájékoztatjuk Önöket.

A komposztálható hulladék begyűjtésére az eddigi szabályok vonatkoznak, miszerint
-          a zöldhulladék elszállítása 1/2 m3 mennyiségig díjmentes. Nagyobb mennyiség esetén díjazás ellenében amelyről egyeztetés szükséges.
-          csak és kizárólag szállítható (zsákban elhelyezett, vagy összekötözött) formában van módunk a hulladékot elszállítani.
-          a zöldhulladék közé helyezett háztartási, illetve építési hulladék a hulladék helyben hagyását vonja maga után.
 
Az egészséges, tiszta, és rendezett környezet érdekében kérem a szíves együttműködésüket!

Dunasziget, 2021. 04. 12.

 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségéről a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezik. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint az adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és – torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni.vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók

a) neve: Polacsek Andrea

b) tisztségét vagy munkakörét: ügyvezető

c) munkaviszonyban álló személy esetében

ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbére: 419 265 Ft, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket: nincs

cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát: Mt. szerint

cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét: Mt szerint.

d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén

Horváthné Kercza Virág, Kiss Sándor, Cseh József

da) a megbízási díjat: 0 Ft

db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat: nincs

dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat: nincs

Tárolt Cégkivonat

Cg.08-09-026232 cégjegyzékszámú "Érték-Rend" Dunaszigeti Községüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (9226 Dunasziget, Sérfenyő utca 57.) cég 2022. október 25. napján hatályos adatai a következők:

I. Cégformától független adatok

1. Általános adatok
Cégjegyzékszám: 08-09-026232
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyezve: 2014/05/05

2. A cég elnevezése
2/1. "Érték-Rend" Dunaszigeti Községüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Bejegyzés kelte: 2014/05/05 Közzétéve: 2014/05/22
Hatályos: 2014/05/05 ...

5. A cég székhelye
5/1. 9226 Dunasziget, Sérfenyő utca 57.
Bejegyzés kelte: 2014/05/05 Közzétéve: 2014/05/22
Hatályos: 2014/05/05 ...

6. A cég telephelye(i)
6/1. 9226 Dunasziget, általános iskola, torneterem, udvar és gazdasági épület 1000/52 hrsz.
A változás időpontja: 2017/02/15
Bejegyzés kelte: 2017/02/21 Közzétéve: 2017/02/23
Hatályos: 2017/02/15 ...

6/2. 9226 Dunasziget, udvar, közösségi épület 79/7 hrsz.
A változás időpontja: 2017/02/15
Bejegyzés kelte: 2017/02/21 Közzétéve: 2017/02/23
Hatályos: 2017/02/15 ...

6/3. 9226 Dunasziget, udvar és kultúrház 1276 hrsz.
A változás időpontja: 2017/02/15
Bejegyzés kelte: 2017/02/21 Közzétéve: 2017/02/23
Hatályos: 2017/02/15 ...

6/4. 9226 Dunasziget, strandfürdő 0213/228 hrsz.
A változás időpontja: 2017/02/15
Bejegyzés kelte: 2017/02/21 Közzétéve: 2017/02/23
Hatályos: 2017/02/15 ...

8. A létesítő okirat kelte
8/1. 2014. március 1.
Bejegyzés kelte: 2014/05/05 Közzétéve: 2014/05/22
Hatályos: 2014/05/05 ...

8/2. 2016. február 20.
Bejegyzés kelte: 2016/03/10 Közzétéve: 2016/03/11
Hatályos: 2016/03/10 ...

8/3. 2017. február 15.
A változás időpontja: 2017/02/15
Bejegyzés kelte: 2017/02/21 Közzétéve: 2017/02/23
Hatályos: 2017/02/15 ...

902. A cég tevékenysége
9/1.
8130 '08 Zöldterület-kezelés
Főtevékenység.
Bejegyzés kelte: 2014/05/05 Közzétéve: 2014/05/22
Hatályos: 2014/05/05 ...

9/2.
0111 '08 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
Bejegyzés kelte: 2014/05/05 Közzétéve: 2014/05/22
Hatályos: 2014/05/05 ...

9/3.
0130 '08 Növényi szaporítóanyag termesztése
Bejegyzés kelte: 2014/05/05 Közzétéve: 2014/05/22
Hatályos: 2014/05/05 ...

9/4.
0119 '08 Egyéb, nem évelő növény termesztése
Bejegyzés kelte: 2014/05/05 Közzétéve: 2014/05/22
Hatályos: 2014/05/05 ...

9/5.
0113 '08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
Bejegyzés kelte: 2014/05/05 Közzétéve: 2014/05/22
Hatályos: 2014/05/05 ...

9/6.
0124 '08 Almatermésű, csonthéjas termesztése
Bejegyzés kelte: 2014/05/05 Közzétéve: 2014/05/22
Hatályos: 2014/05/05 ...

9/7.
0129 '08 Egyéb évelő növény termesztése
Bejegyzés kelte: 2014/05/05 Közzétéve: 2014/05/22
Hatályos: 2014/05/05 ...

9/8.
0125 '08 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
Bejegyzés kelte: 2014/05/05 Közzétéve: 2014/05/22
Hatályos: 2014/05/05 ...

9/9.
0128 '08 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése
Bejegyzés kelte: 2014/05/05 Közzétéve: 2014/05/22
Hatályos: 2014/05/05 ...

9/10.
0127 '08 Italgyártási növény termesztése
Bejegyzés kelte: 2014/05/05 Közzétéve: 2014/05/22
Hatályos: 2014/05/05 ...

9/11.
0147 '08 Baromfitenyésztés
Bejegyzés kelte: 2014/05/05 Közzétéve: 2014/05/22
Hatályos: 2014/05/05 ...

9/12.
0149 '08 Egyéb állat tenyésztése
Bejegyzés kelte: 2014/05/05 Közzétéve: 2014/05/22
Hatályos: 2014/05/05 ...

9/13.
0142 '08 Egyéb szarvasmarha tenyésztése
Bejegyzés kelte: 2014/05/05 Közzétéve: 2014/05/22
Hatályos: 2014/05/05 ...

9/14.
0143 '08 Ló, lóféle tenyésztése
Bejegyzés kelte: 2014/05/05 Közzétéve: 2014/05/22
Hatályos: 2014/05/05 ...

9/15.
0145 '08 Juh, kecske tenyésztése
Bejegyzés kelte: 2014/05/05 Közzétéve: 2014/05/22
Hatályos: 2014/05/05 ...

9/16.
0146 '08 Sertéstenyésztés
Bejegyzés kelte: 2014/05/05 Közzétéve: 2014/05/22
Hatályos: 2014/05/05 ...

9/17.
0141 '08 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
Bejegyzés kelte: 2014/05/05 Közzétéve: 2014/05/22
Hatályos: 2014/05/05 ...

9/18.
0150 '08 Vegyes gazdálkodás
Bejegyzés kelte: 2014/05/05 Közzétéve: 2014/05/22
Hatályos: 2014/05/05 ...

9/19.
0210 '08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
Bejegyzés kelte: 2014/05/05 Közzétéve: 2014/05/22
Hatályos: 2014/05/05 ...

9/20.
0220 '08 Fakitermelés
Bejegyzés kelte: 2014/05/05 Közzétéve: 2014/05/22
Hatályos: 2014/05/05 ...

9/21.
0240 '08 Erdészeti szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2014/05/05 Közzétéve: 2014/05/22
Hatályos: 2014/05/05 ...

Forrás : https://dunasziget.hu